चौथा शरीरामध्ये आत घालून त्यातून द्रव भरण्यासाठी किंवा त्यातून द्रव काढून घेण्यासाठी वापरण्यात येणारी शरीरात घालावयाची पोकळ नलिका

WhatsApp ऑनलाईन गप्पा!